2021. évi Kozma Sándor Tudományos Pályázat
- jelentkezési határidő 2021. március 1.


Általános tagozatra nyújthat be pályázatot az ügyészségi fogalmazón kívül minden, tudományos fokozattal nem rendelkező ügyész, alügyész, illetve más ügyészségi alkalmazott;
Ifjúsági tagozatra nyújthat be pályázatot minden, tudományos fokozattal nem rendelkező ügyészségi fogalmazó és jogi szakvizsgával nem rendelkező 30 év alatti diplomás jogász;
Joghallgatói tagozatra nyújthat be pályázatot minden, egyetemi osztatlan képzésben jogi tanulmányt folytató – hallgatói jogviszonyban álló – egyetemi hallgató.

Amennyiben eltér a válaszott témakör címétől.
A pályázó személyének azonosítására alkalmas adatot nem tartalmazhat.

*

Jelen feltöltés a postai úton benyújtott pályázat melléklete, nem pótolja a pályázat papír alapú, postai benyújtását.
{ melleklet.originalFileName } ({ melleklet.fileSize }) Eltávolítás
Melléklet hozzáadása
Nyilatkozatok:

(A *-gal jelölt mező „kötelezően kitöltendő” adatokat jelent.)